– Obavijest o provedenom javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Dana 7. kolovoza 2020.g. u 9,00 sati započelo je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica, koji je objavljen s danom 24. lipnja 2020. godine.
Na predmetni javni natječaj pristiglo je ukupno 75 prijava obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, fizičkih osoba te pravnih osoba s područja Virovitičko-podravske županije.
Pristigle ponude otvorili su članovi Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Nova Bukovica uz prisustvo pojedinih ponuditelja i zainteresiranih osoba.
U narednim danima izvršiti će se vrednovanje svake pojedine prijave, nakon čega će se objaviti prijedlog Povjerenstva o izboru najpovoljnijih ponuditelja.

Back to top