– PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NOVA BUKOVICA

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu (KLASA: 604-02/21-01/01 URBROJ: 2189/09-02-21-4) i Natječaja za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu od 12. listopada 2021. godine (KLASA: 604-02/21-01/01 URBROJ: 2189/09-02-21-5), Povjerenstvo za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica na svojoj 1. sjednici održanoj 04. studenog  2021. godine utvrđuje

PRIJEDLOG  

LISTE KANDIDATA

koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije

Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu

 

 

 

Ime i prezime kandidata

 

Uspjeh u
školovanju odnosno studiju

Socijalni status Školovanje za deficitarna zanimanjaIzvanškolski rezultati ili znanstveni radoviDodatni bodovi

Ukupno (bodova)

Lucija Podolski4,9410005,94
Irena Marušić4,5010005,50
Domagoj Poje4,1610005,16
Iris Penov4,9300004,93
Matej Šimek3,1100003,11
Mihael Kolembus3,0900003,09
Robert Orlić2,8000002,80

 

Nezadovoljni kandidat može u roku 8 dana od dana objave prijedloga liste kandidata podnijeti pisani prigovor.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.

 

Dokument u PDF-u: PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu

Back to top