– Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije

Virovitičko-podravska županija je objavila Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije.

Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na internetskoj stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr.

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom)

Prijava

Back to top