– Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. /22) i Odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa KLASA:  551-03/23-01/01, URBROJ: 2189-9-02-23-1 od 20. ožujka 2023 kojom su prpisani uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne financijske potpore povodom blagdana Uskrsa za umirovljenike i korisnike minimalne zajamčene naknade s područja Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: ,,Uskrsnica”) i sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2023.g..

Uskrsnica u iznosu od  30,00 € će se isplatiti svim prijavljenim umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica putem javnog poziva, a čija ukupna mjesečna mirovinska primanja (tuzemna i inozemna mirovina sa svim dodacima) ili mjesečna minimalna zajamčena naknada ne prelaze iznos od 300 €.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, , a pozivaju se svi zainteresirani umirovljenici i korisnici minimalne zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu uz ispunjen obrazac zahtjeva (iz priloga ovo Javnom pozivu) i:

       Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku posljednje dvije isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a

      -Potvrdu/obavijest/izvadak banke o visini inozemne mirovine (za korisnike inozemne mirovine)

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

      – Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

 

       Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku rješenja i zadnju isplatnicu zajamčene minimalne naknade

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

 

Pravo na Uskrsnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Pravo na dodjelu Uskrsnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s
nepunim radnim vremenom.

Rok za dostavu Zahtjeva je od 22. ožujka 2023. godine do 6. travnja 2023. godine.

Općina Nova Bukovica može zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za socijalnu skrb ispis mirovinskih primanja i  podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika  podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 22. ožujka 2023. godine do 6. travnja 2023. godine, na adresu: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr  ili broj telefona: 033/ 564-304.

Tekst Javnog poziva i obrasce možete pogledati i preuzeti na slijedećim poveznicama:

Javni poziv

Obrazac prijave

Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

 

Back to top