– Općina Nova Bukovica

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Općina Nova Bukovica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

Općina Nova Bukovica
Trg dr. Franje Tuđmana 1
33518 Nova Bukovica

• putem elektroničke pošte:
nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

• telefaksom na broj:
033/564-305

• telefonom na broj:
033/564-304, mob: 099/216-3180

• službenik za informiranje:
Blaženka Blažević,
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela


ODLUKA O OIMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

PRAVILNIK O USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi
•Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15)
•Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
•Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
•Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)
•Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)
•Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
•Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
•Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
•Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
•Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)


ZAŠTITA POTROŠAČA – MINIVODIČ ZA POSLOVNU ZAJEDNICU

PREUZMANJE OBRAZACA

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

     

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

    

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


2019

OBJAVA BIRAČIMA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
 

2014.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA – PREDSJEDNIČKI IZBORI

OBJAVA BIRAČIMA – PREDSJEDNIČKI IZBORI


 

2019.
OBJAVA BIRAČIMA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA

2014.

OBJAVA BIRAČIMA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA2017.

OBJAVA BIRAČIMA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA BUKOVICA I ZBIRNA LISTA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA I ZBIRNA LISTA

OBAVIJEST – NAKNADE ZA NAJAM POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA POTREBE PREDIZBORNE PROMIDŽBE

LOKACIJE IZDAVANJA POTVRDA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA BUKOVICA

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA

CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU KORIŠTENJA


2013.

IZBORI – RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU

IZBORI – KANDIDACIJSKE LISTE-NAČELNIK

IZBORI – KANDIDACIJSKE LISTE-OPĆINSKO VIJEĆE

OBAVIJEST – KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA POTREBE PREDIZBORNE PROMIDŽBE


 

2019.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
OBVEZATNE UPUTE I
OBVEZATNE UPUTE II
OBVEZATNE UPUTE III
PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA    (OBRAZAC VMO-1)
PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
(OBRAZAC VMO-2)
OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE (OBRAZAC VMO-3)
OBJAVA BIRAČIMA
OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA BJELKOVAC
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA BREZIK
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA BUKOVAČKI ANTUNOVAC
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA DOBROVIĆ
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA DONJA BUKOVICA
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA GORNJE VILJEVO
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA MILJEVCI
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA NOVA BUKOVICA
IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA/POTPREDSJEDNIKA/ČLANA BIRAČKOG ODBORA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
UPUTA I OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA
PRIVREMENI REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE    NOVA BUKOVICA
KONAČNI REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE    NOVA BUKOVICA

2015.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA

OBJAVA BIRAČIMA

OBVEZATNE UPUTE I – REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI

OBVEZATNE UPUTE II – OBRASCI ZA PROVOĐENJE IZBORA

OBVEZATNE UPUTE III – O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA

OBVEZATNE UPUTE IV – O NAČINU UREĐENJA PROSTORIJA

OBVEZATNE UPUTE V – O NAČINU GLASOVANJA

OBVEZATNE UPUTE VI – O NAČINU RADA BIRAČKOG ODBORA

OMS – 1 PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA

OMS – 2  PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA

OMS – 3 OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

OMS – 4 IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ZBIRNA LISTA – NOVA BUKOVICA

ZBIRNA LISTA – MILJEVCI

ZBIRNA LISTA – DOBROVIĆ

ZBIRNA LISTA – BJELKOVAC

ZBIRNA LISTA – DONJA BUKOVICA

ZBIRNA LISTA – BREZIK

ZBIRNA LISTA – GORNJE VILJEVO

ZBIRNA LISTA – BUKOVAČKI ANTUNOVAC

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINA NOVA BUKOVICA2019.

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U
OPĆINI NOVOJ BUKOVICI ODRŽANIH 5. SVIBNJA 2019.

KONAČNA ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVOJ BUKOVICI

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVOJ BUKOVICI (Objavljeno: 6. svibnja 2019. godine u 11:00 h)

LISTA KANDIDATA (Objavljeno: 16. travnja 2019. godine u 15:10 h)

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA  VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVA BUKOVICA

RASPIS – PRIPREMA REGISTRA BIRAČA ZA PREDSTOJEĆE IZBORE ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA

OBJAVA I OBAVIJEST BIRAČIMA


2015.

OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVA BUKOVICA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA2013.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA


 

Odluke i drugi opći akti Općine Nova Bukovica objavljuju se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, službenom glasilu, prije nego stupe na snagu.


Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave. Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Ovdje objavljeni glasnici su u PDF formatu, za pregledavanje potrebno je na računalu imati instaliran PDF preglednik.

Kako bi omogućili mladim obiteljima da imaju razloga ostati živjeti u Novoj Bukovici, školarcima i studentima da se
lakše školuju te rasteretili njihove roditelje, Općina Nova Bukovica provodi niz mjera usmjerenih upravo na
demografske mjere.
Demografske mjere koje provodi Općina Nova Bukovica:
 
1.) Jednokatna naknada za novorođenče 3.000 kn.
2.) Sufinanciranje djece koji pohađaju vrtić (gradski i privatni vrtić Suncokret u Slatini), a imaju prebivalište           
na području Općine Nova Bukovica, u iznosu od 80% troškova.
3.) Stipendije učenicama i učenicima u iznosu od 500 kn onima koji se školuju i borave izvan mjesta prebivališta. 
4.) Udžbenici i radne bilježnice za SVE učenike osnovne škole. Nakon kupovine novih udžbenika i radnih bilježnica
u 2017. godini, 2018. su dokupljeni udžbenici i radne bilježnice. U 2019. godini sufinancirane radne bilježnice.
5.) Općina daje stipendije studentima koji su redovno upisali studije u iznosu od 800 kn mjesečno.
6.) Sufinanciranje 15% cijene mjesečne karte vlaka i autobusa učenicima srednjih škola
7.) Financiranje troškova školske kuhinje u iznosu od 5.000 kn.
8.) Financiranje troškove male škole koja se provodi od listopada do svibnja gdje se plaćaju plaća i putni trošak
odgojiteljici (bruto 3150kn + putni trošak) i kuhinja predškolcima, što je u 2017. sveukupno iznosilo 29.000 kn
9.) Darovi za sv. Nikolu za učenike od 1. do 4. razreda i mlađu djecu (3.900 kn u 2017. godini).
10.) Donacija učeničkoj zadruzi Bukvica 5.000 kn godišnje.
11.) Izgrađena nova dječja igrališta u Breziku, Novoj Bukovici – ulica Zrinskih i Frankopana i Bjelkovcu (ukupno 150.000 kn)
12.) Financiranje rada sportskih udruga koje se u sklopu svog rada se bave radom s djecom i mladim uzrastima
13.) Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu 50% troškova za jednog učenika – mjera započinje od 1.1.2019.
14.) Izrađena projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Novoj Bukovici. Očekuje se prijava na Natječaj.
15.) Donesena je odluka o mreži dječjih igrališta, a koja se planiraju izgraditi u narednom periodu.
Back to top