– JAVNA RASPRAVA o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Na temelju članka 94. do 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 6/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica i upućuje na javni uvid (u nastavku teksta: Prijedlog Plana).

II. Javni uvid u Prijedlog Plana počinje dana 1. lipnja 2020. g., a završava zaključno sa danom 8. lipnja 2020. g., a biti će izložen svaki radni dan u prostoriji društvenog doma  Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica u vremenu od 08,00 do 14,00 sati i na web stranici www.novabukovica.hr.

III. Javno izlaganje o Prijedlog Plana, održat će se  4. lipnja 2020. g. u 10,00 sati u prostoriji društvenog doma Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

IV. Pozivaju se zainteresirani sudionici javne rasprave sukladno članku 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sudjelovanje te da primjedbe, mišljenja  i prijedloge  na Prijedlog Plana mogu dostaviti do zaključenja javne rasprave dana 8. lipnja 2020. g.       

V. Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:

– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Nova Bukovica www. novabukovica.hr dostavljenog na e-mail:  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr,  pisanim putem poštom naslovljenom na Općinu Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, 33520 Slatina, s naznakom „Javna rasprava o prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica ili  upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida do 8. lipnja 2020. g.

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik

Tomislav Bračun, prof.

Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Zaključak o objavi – Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

GRAFIČKI DIO:

1 Građevinsko područje naselja Nova Bukovica – prijedlog

2 Građevinsko područje naselja Bjelkovac – prijedlog

3 Građevinsko područje naselja Brezik – prijedlog

4 Građevinsko područje naselja Bukovački Antunovac – prijedlog

5 Građevinsko područje naselja Dobrović – prijedlog

6 Građevinsko područje naselja Donja Bukovica – prijedlog

7 Građevinsko područje naselja Gornje Viljevo – prijedlog

8 Građevinsko područje naselja Miljevci – prijedlog

Karta 1 Korištenje i namjena površina – prijedlog

Karta 2 Infrastrukturni sustavi – prijedlog

Karta 3 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prijedlog

TEKSTUALNI DIO:

Tekstualni dio Plana sa Odredbama

Sažetak za javnost

OBRAZCI:

Obrazac – Prijedlog za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Back to top